• ტელ: 579 900 717
 • ელ.ფოსტა: info@consilio.ge
 • სამუშაო დრო: 10:00 - 18:00

ურბანული მომსახურება

 • Home
 • /
 • Service
 • /
 • ურბანული მომსახურება

ურბანული სერვისი

 • ურბანული დოკუმენტაციის ექპერტიზა;
 • სპეცნებართვის აღება;
 • გენგეგმაში ფუნქციური ზონის ცვლილება;
 • გრგ (განაშენიანების რეგულირების გეგმა);
 • მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა