• ტელ: 579 900 717
  • ელ.ფოსტა: info@consilio.ge
  • სამუშაო დრო: 10:00 - 18:00

დენდროლოგია

დენდროლოგიური სერვისი

ხე-მცენარეების შესახებ ექსპერტის დასკვნა და დენდროლოგიური პროექტის სრული პაკეტი. სამშენებლო ნებართვის გამცემ ორგანოსთან შესათანხმებლად წარმოსადგენი საბუთები. გამწვანების პროექტი.